trò chơi Celestial rắn online

trò chơi Sky Serpents

Celestial rắn (Sky Serpents):

Trong trò chơi Sky nhân vật của bạn rắn một trận chiến khó khăn với một chiếc diều ở bên phải bầu trời .. Tìm điểm yếu và tổ chức quy mô con rắn con rắn, liên tục vung gươm gây rắn chấn thương tối đa. Kiểm soát của trò chơi:
W, A, S, D, / phím - chạy và nhảy. Không gian thanh để tấn công ở một thời điểm bất ngờ.

Tất cả các trò chơi trực tuyến tốt nhất. Heroes Genres khóa