trò chơi 3 Pandas online

trò chơi 3 Pandas

3 Pandas (3 Pandas):

Trong trò chơi phiêu lưu, bạn có ba Pandas đi trên một hành trình nguy hiểm mà bạn tham gia vào việc phát hành của các nhân vật sang trọng. Công ty này là thoát gấu trúc quan tâm, bởi vì họ bị bắt gấu trúc thợ săn. Nhưng để giúp đỡ họ, bạn cần phải tìm ra làm thế nào để loại bỏ các khóa từ tế bào. Phá hủy các kế hoạch săn ác gấu trúc và cố gắng cung cấp cho họ an toàn và âm thanh trong rừng.

Tất cả các trò chơi trực tuyến tốt nhất. Heroes Genres khóa