trò chơi The Avengers online

trò chơi The Avengers HS

The Avengers (The Avengers HS):

The Avengers HS - một trò chơi tuyệt vời cho một đối tượng ẩn trong một trong những khung hình của bộ phim The Avengers. Sử dụng chuột máy tính để tìm và nhấp vào các sao phát sáng, trong hình này. Bạn cần phải làm điều này một cách nhanh chóng, bởi vì thời gian trong trò chơi được giới hạn đến năm phút. Hãy cố gắng thu thập tất cả 15 của các ngôi sao trong thời gian quy định!

Tất cả các trò chơi trực tuyến tốt nhất. Heroes Genres khóa