trò chơi Ben 10: Những người nước ngoài tiết kiệm tối đa online

trò chơi Ben 10: Ultimate Alien Rescue

Ben 10: Những người nước ngoài tiết kiệm tối đa (Ben 10: Ultimate Alien Rescue):

Người ngoài hành tinh từ ngoài không gian lần nữa tấn công hùng mạnh Ben 10. Nhưng để chống lại nó là khó khăn bởi vì nó có rất nhiều biến đổi nhờ một bùa hộ mệnh đặc biệt. Sử dụng anh hùng đích để ngăn chặn cuộc xâm lược của quái vật ngoài hành tinh. Chạy qua các cơ sở không gian, phá hủy các bẫy để bảo vệ mình khỏi quân địch bằng cách sử dụng quả cầu lửa. Bắn chính xác hơn, không được sao lưu vào một góc và thu thập tiền thưởng khác nhau sẽ giúp bạn trong cuộc chiến với kẻ thù trong trò chơi Ben 10: Những người nước ngoài tiết kiệm tối đa.

Tất cả các trò chơi trực tuyến tốt nhất. Heroes Genres khóa