trò chơi Wingeria Papa của online

trò chơi Papa's Wingeria

Wingeria Papa của (Papa's Wingeria):

Papa trò chơi của Wingeria bạn tình cờ đưa đến một công việc mới! Bây giờ bạn không còn phải mess xung quanh tất cả các ngày xem TV! Trong trò chơi này, bạn phải làm việc chăm chỉ và chuẩn bị các chân gà ngon! Trở thành một chuyên gia thực sự trong lĩnh vực của mình, thực hiện đơn đặt hàng của các khách hàng của họ! Nếu họ thích cách bạn nấu ăn, bạn có thể kiếm được rất nhiều tiền! Đi cho nó!