trò chơi Battleships chung Quarters online

trò chơi Battleships General Quarters

Battleships chung Quarters (Battleships General Quarters):

Làm thế nào bạn có thể nghĩ về những hành động trong tương lai của đối thủ của bạn? Bạn là một chiến lược gia có tay nghề cao và bạn không có bình đẳng? Sau đó, nó là thời gian để đặt tàu khu trục hải quân của mình đến chiến trường. Bạn sẽ chiến đấu và cố gắng để tiêu diệt các tàu của đối thủ của bạn trước khi ông sẽ phá vỡ óc chó hạm đội của bạn!

Tất cả các trò chơi trực tuyến tốt nhất. Heroes Genres khóa