trò chơi Rapunzel đối tượng ẩn online

trò chơi Tangled Hidden Objects

Rapunzel đối tượng ẩn (Tangled Hidden Objects):

Đối tượng Tangled Hidden - là một trò chơi đố dễ dàng cho trẻ em với bộ phim hoạt hình nổi tiếng của nhân vật nữ chính công chúa Rapunzel. Trò chơi diễn ra trong một khu săn bắn của nó trong ngôi nhà gỗ. Cố gắng giúp đỡ công chúa để làm sáng tỏ các đối tượng ẩn trong hình ảnh. Đối với mỗi câu trả lời đúng, bạn sẽ có được thêm điểm cho một câu trả lời sai sẽ giảm số lượng các điểm.

Tất cả các trò chơi trực tuyến tốt nhất. Heroes Genres khóa