trò chơi Những cuộc phiêu lưu của Adam và Eva online

trò chơi Adam & Eve Adventures

Những cuộc phiêu lưu của Adam và Eva (Adam & Eve Adventures):

Adam & Eve Adventures - là một trò chơi logic sẽ làm cho bạn suy nghĩ về mỗi bước đi, bởi vì trò chơi có 25 cấp độ, và cuộc sống mà bạn chỉ có 5, vì vậy chúng tôi không thể cho phép bất kỳ sai lầm. Để kiểm soát, sử dụng các mũi tên trên bàn phím của bạn.

Tất cả các trò chơi trực tuyến tốt nhất. Heroes Genres khóa