trò chơi Rabbit killer 2 online

trò chơi This Bunny Kills 2

Rabbit killer 2 (This Bunny Kills 2):

Bạn sẽ có một trận chiến đẫm máu trong các trò chơi Bunny này giết chết 2 trong đó bạn sẽ phải giúp anh hùng của bạn để tiết kiệm cuộc sống của mình, phản ánh thỏ tấn công rất nhiều. Để thực hiện nhiệm vụ này, bạn có một súng phun lửa và một đôi thanh kiếm sắc nét, có thể dễ dàng cắt giảm thông qua các kẻ thù nhiều. Khám phá nhân vật mới sẽ cho phép bạn để đối phó với kẻ thù cuộc tấn công mới.