trò chơi Spider-Man, Race 3D online

trò chơi Spiderman Racing 3D

Spider-Man, Race 3D (Spiderman Racing 3D):

Spider-Man không phải là rất tốt tại cuộc đua, nhưng trong Spiderman trò chơi đua xe 3D, ông là một phần trong họ và công việc của bạn là giúp anh ta trúng. Người nào thắng cuộc để primchitsya dòng đầu tiên kết thúc sau khi đi qua một số quy định của vòng. Thường trôi dạt hiệu suất sẽ làm cho việc sử dụng nitro tăng tốc. Văn phòng của các mũi tên trên trôi dạt, bàn phím Z, Nitro - X

Tất cả các trò chơi trực tuyến tốt nhất. Heroes Genres khóa