trò chơi Dora Pet Shop

Dora Pet Shop (Dora Pet Shop):

Dora xấu đi xe đạp, bởi vì nó hầu như không biết làm thế nào để đạp bàn đạp. Nhiệm vụ của bạn để giúp cô đối phó với việc quản lý và tất cả các chi phí để có được đến cuối cấp, không có vấn đề phức tạp như thế nào là không được. Hãy cẩn thận, vì đó cô hiện đang sống điều mà bạn cần phải mang theo trong một mảnh, vượt qua tất cả các trở ngại và rào cản.

Tất cả các trò chơi trực tuyến tốt nhất. Heroes Genres khóa