trò chơi Tasty Nuts online

trò chơi Yummy Nuts

Tasty Nuts (Yummy Nuts):

Nuts trò chơi Yummy giới thiệu bạn để Rocky sóc, người đã tìm kiếm thức ăn trên một chuyến đi trong rừng mùa đông. Nhảy trên một snowdrift, anh ta vô tình vấp vào các loại hạt, được ẩn đi bởi một người dưới tuyết. Nhiệm vụ của bạn là giúp con sóc để có được các loại hạt. Bạn sẽ phải hiển thị tất cả các kỹ năng và tốc độ, nó không dễ dàng như nó có vẻ ở cái nhìn đầu tiên.

Tất cả các trò chơi trực tuyến tốt nhất. Heroes Genres khóa