trò chơi Đã có bữa ăn tối tại Hometown online

trò chơi Diner Dash Hometown Hero

Đã có bữa ăn tối tại Hometown (Diner Dash Hometown Hero):

Trò chơi rất mát mẻ cho người hâm mộ để phục vụ khách hàng, một trò chơi được gọi là anh hùng Diner Dash Hometown. Trong trò chơi này, bạn cần để phục vụ và nguồn cấp dữ liệu khách hàng. Khách hàng mất chỗ ngồi của mình trên các bảng, nhận đơn đặt hàng. Các khách hàng nhiều hơn để phục vụ, tiền nhiều hơn kiếm được. Đối với tiền kiếm được sẽ có thể nâng cấp và cải thiện nhà hàng của bạn. Sử dụng chuột để điều khiển.

Tất cả các trò chơi trực tuyến tốt nhất. Heroes Genres khóa