trò chơi SpongeBob máy kéo online

trò chơi SpongeBob Tractor

SpongeBob máy kéo (SpongeBob Tractor):

Nhân vật hài hước từ bộ phim hoạt hình được yêu về vận tải đường bộ Bikini botoms bắt đầu làm việc trên một máy kéo với một trailer. Vào lúc bắt đầu của trò chơi bạn chỉ mở cửa một trong những nhân vật - Sandy protein, tiếp tục mở thêm hai - Skvidvorda và Patrick. Họ có máy kéo đẹp và nhiệm vụ quan trọng - thu thập tiền cổ. Điều chính cho bạn là để không bị mất một đồng xu trên những đua mát mẻ.

Tất cả các trò chơi trực tuyến tốt nhất. Heroes Genres khóa