trò chơi Tìm kiếm các từ online

trò chơi Word search

Tìm kiếm các từ (Word search):

Trong trò chơi này, bạn sẽ cần một lượng thời gian nhất định để tìm tất cả các từ, mà sẽ được đặt trong một hình vuông nhỏ. Một khi bạn bắt đầu trò chơi, bạn sẽ thấy các hình vuông, đó sẽ là một rất nhiều chữ cái tiếng Anh. Nếu bạn có thể xử lý các thiết lập nhiệm vụ trước khi bạn và sẽ có thể tìm thấy tất cả các từ bên phải bằng tiếng Anh, sau đó bạn có thể đi đến cấp độ tiếp theo. Trong đó bạn sẽ tìm thấy một số lượng lớn các từ phức tạp hơn.

Tất cả các trò chơi trực tuyến tốt nhất. Heroes Genres khóa