trò chơi Super Stacker 2 online

trò chơi Super Stacker 2

Super Stacker 2 (Super Stacker 2 ):

Tất cả bạn cần làm là thiết lập đúng các hình dạng mong muốn trên sân chơi. Trong trường hợp này, nó là cần thiết để làm như vậy mà họ không rơi xuống. Để làm điều này, hãy suy nghĩ về cách bạn có thể lây lan giữa trọng lực để con của bạn rơi và phá vỡ. Với mỗi cấp độ mới, bạn sẽ cần phải đưa ra những cách thức mới, bởi vì bạn tìm các dữ liệu sẽ thay đổi.

Tất cả các trò chơi trực tuyến tốt nhất. Heroes Genres khóa