trò chơi Tuyết Tale online

trò chơi Snow tale

Tuyết Tale (Snow tale):

Ít chim cánh cụt Pingvi không được sử dụng ngồi xung quanh. Vì vậy, thời gian này, ông đã đi để thu thập năng lượng tuyết. Ông phải có được tất cả các tinh thể nước đá để bổ sung năng lượng của riêng mình. Giúp anh ta để có được đường dẫn đầy đủ của một cuộc phiêu lưu nguy hiểm. Sử dụng các phím con trỏ, bạn có thể quản lý chim cánh cụt, Up chính - Jump, Down chìa khóa vào / ra khỏi nhà, và không gian giúp để bắn.

Tất cả các trò chơi trực tuyến tốt nhất. Heroes Genres khóa