trò chơi Johnny Donut

Johnny Donuts (Johnny Donut):

Sớm tham gia các trò chơi và giúp đỡ anh chàng dễ thương Johnny điền vào tất cả các đơn đặt hàng khách hàng dễ thương của mình. Một số nhiệm vụ của bạn sẽ bao gồm bảo dưỡng của trẻ em rất thích bánh rán Johnny đợi xếp hàng dài. Cố gắng không để làm cho sự chờ đợi lâu cho em bé và thực hiện đúng đơn đặt hàng của họ, vì vậy họ muốn để lại cho bạn trong cửa hàng nhiều lần.

Tất cả các trò chơi trực tuyến tốt nhất. Heroes Genres khóa