trò chơi Buộc Tower 2 online

trò chơi Tower Force 2

Buộc Tower 2 (Tower Force 2):

Các trò chơi Force Tower 2, bạn phải phát triển một chiến lược và chiến thuật để xây dựng để đối phương không thể phá vỡ phòng thủ của bạn và đưa bạn vào môi trường. Xây dựng và nâng cấp tháp phòng thủ đầy đủ chống lại các cuộc tấn công nhiều kẻ thù. Tiêu diệt quân đội của đối phương trước khi nó có thể cuối cùng triển khai và gây một đòn nghiền cho bạn, hoặc bạn có thể bị mất những chiến tranh!

Tất cả các trò chơi trực tuyến tốt nhất. Heroes Genres khóa