trò chơi Collision Faffi online

trò chơi Faffy Zap

Collision Faffi (Faffy Zap):

Tham gia các trò chơi và giúp rồng nhỏ ăn để có cảm giác no, để bổ sung năng lượng của bạn và khôi phục lại sức sống. Hãy nhớ rằng một vụ va chạm với các mảnh vỡ Fluffy rất xấu cho các anh hùng của chúng ta, và anh ta sẽ bị mất mỗi khi một lượng lớn năng lượng quan trọng. Cố gắng giúp đỡ các anh hùng để tránh va chạm và giúp anh ta ăn hết ngon.

Tất cả các trò chơi trực tuyến tốt nhất. Heroes Genres khóa