trò chơi Llama in Your Face

Llama trên một tấm bạt lò xo (Llama in Your Face):

Llama trên một tấm bạt lò xo là rất phổ biến giữa các du khách của sở thú. Ngài đến để xem đám đông khổng lồ, và những phiền toái nhất thậm chí cố gắng để có được vào lồng và nhảy với anh ta. Lama có thể không tồn tại, và bắt đầu để tiêu diệt các du khách, nhổ nước bọt của mình. Truy cập mỗi ngày trở nên nhiều hơn và nhiều hơn nữa, do đó, bạn sẽ phải cải thiện lama của ngài đối với bạn đã có thể để bảo vệ lồng của mình.

Tất cả các trò chơi trực tuyến tốt nhất. Heroes Genres khóa