trò chơi Fluffy phiêu lưu trong nhà bếp online

trò chơi Fluffy Adventure in the kitchen

Fluffy phiêu lưu trong nhà bếp (Fluffy Adventure in the kitchen):

Những cuộc phiêu lưu của Fluffy trong nhà bếp - là một trò chơi thú vị sẽ giúp bạn không chỉ có niềm vui, nhưng cũng học hỏi được rất nhiều điều mới và sửa chữa các tài liệu nghiên cứu trong vườn ươm hoặc trường học. Trong trò chơi này, bạn sẽ điều khiển một con mèo dễ thương Fluffy, mà sẽ di chuyển xung quanh các tế bào trò chơi và quăng một nhiệm vụ cho nhiệm vụ sẽ được thực hiện. Bạn sẽ cần phải thu thập các câu đố, tìm thấy phù hợp và sự khác biệt, và nhiều hơn nữa.

Tất cả các trò chơi trực tuyến tốt nhất. Heroes Genres khóa