trò chơi Cuộc phiêu lưu Mario Claude online

trò chơi Mario Cloud Adventure

Cuộc phiêu lưu Mario Claude (Mario Cloud Adventure):

Mario và công chúa in the Sky xây dựng một trốn. Và bây giờ, cách duy nhất để có được nhà - nhảy trên những đám mây một. Tất cả sẽ là tốt, nhưng thường được tìm thấy con quái vật khát máu theo cách của họ. Trợ giúp siêu anh hùng của chúng tôi Mario và công chúa nhường chỗ cho những con quái vật. Theo ý của bạn là các đám mây, mà bạn có thể dễ dàng loại bỏ chúng!

Tất cả các trò chơi trực tuyến tốt nhất. Heroes Genres khóa