trò chơi JackSmith - Jack Smith online

trò chơi JackSmith

JackSmith - Jack Smith (JackSmith):


Đính kèm các cửa hàng giả mạo và nâng cấp vũ khí tốt nhất của bạn cho các binh sĩ của bạn trong trò chơi chiến lược Jacksmith! Bạn tái sinh trong con lừa chiến đấu, thực hiện nhiệm vụ giải phóng đất, nhưng bạn ngăn chặn con quái vật gây phiền nhiễu. Đó là thời gian để báo cáo với các thị tộc địa phương để được giúp đỡ!

Bạn không có trò chơi mà trong đó bạn chơi.
chưa đánh dấu.