trò chơi Trận chiến của ếch online

trò chơi Frog Battle

Trận chiến của ếch (Frog Battle):

Trận chiến của những con ếch là một trò chơi rất thú vị mà bạn nhận được lệnh của một con ếch duy nhất, mặc áo chống đạn và vũ trang với một khẩu pháo mạnh mẽ. Phá hủy tất cả các đối thủ sẽ tấn công bạn với một lợi thế về số và sau đó bạn có thể hơi cải thiện ếch của bạn, thiết lập thêm vũ khí của mình.