trò chơi Coast Runners online

trò chơi Coast Runners

Coast Runners (Coast Runners):

Sau khi mua một chiếc thuyền nhỏ, bạn luôn có thể trở thành một bên với tốc độ của các cuộc đua thuyền trên bờ biển. Hôm nay chỉ đứng ra và thời tiết tốt dọc theo bờ biển thu thập một số lượng lớn khán giả. Thêm một vài chiếc thuyền đã quyết định tham gia cuộc thi và xếp hàng trên làn đường khởi đầu. Trên đường rất nhiều cú ngoặt gấp và nếp cuộn, cố gắng để thiết lập lại thời gian và tăng tốc độ để vượt qua chúng.