trò chơi Chinese Gem Quest

Trung Quốc tìm kiếm (Chinese Gem Quest):

Để giành chiến thắng trong trò chơi, bạn cần quest Trung Quốc để làm cho toàn bộ con rắn, bao gồm các quả bóng nhiều màu, phá hủy. Đối với điều này xảy ra, bạn có để bắn ra một quả bóng pháo màu, làm như vậy để có được các mục màu cùng một dòng. Ngay sau khi đường dây của ba hoặc nhiều hơn quả bóng giống hệt nhau khi họ phá hủy bạn.

Tất cả các trò chơi trực tuyến tốt nhất. Heroes Genres khóa