trò chơi Bắp cải maniac online

trò chơi Cabbage Maniac

Bắp cải maniac (Cabbage Maniac):

Nhỏ lông động vật - đây là một maniac bắp cải thực sự những người không thể tự kiềm chế mình từ rau mùi yêu thích. Trợ giúp bunny để tìm thấy những bắp cải, đóng cửa trong hang động, và đi xung quanh tất cả những trở ngại trong con đường của bạn với con vật. Đừng quên thu thập tất cả các cà rốt, mà không có nó, bạn không thể mở một số cửa.

Tất cả các trò chơi trực tuyến tốt nhất. Heroes Genres khóa