trò chơi Bảng bóng đá cho hai online

trò chơi Table Football for two

Bảng bóng đá cho hai (Table Football for two):

Nếu đó là thời tiết xấu, mất một người bạn và bắt đầu chơi bóng đá một máy tính. Trò chơi này cho thấy một bản sao đầy đủ của tất cả các trò chơi yêu thích của bạn foosball. Kiểm soát thông qua các phím mũi tên trên bàn phím để một cầu thủ và các phím A và Z cho người chơi thứ hai.

Tất cả các trò chơi trực tuyến tốt nhất. Heroes Genres khóa