trò chơi Naruto: Định mệnh Ninja online

trò chơi Naruto: Ninja Destiny

Naruto: Định mệnh Ninja (Naruto: Ninja Destiny):

Trong trò chơi mới Naruto: Ninja Destiny, bạn sẽ đến thế giới nơi chiến binh nổi tiếng Naruto sống. Hôm nay, anh hùng của chúng ta sẽ phải dọn sạch một lãnh thổ nhất định của tộc ninja thù địch. Bạn sẽ thấy anh ấy trước mặt bạn. Sử dụng các phím điều khiển, bạn sẽ cho biết anh hùng của mình sẽ phải di chuyển bên nào. Nhìn xung quanh cẩn thận. Các vật phẩm và vũ khí mà bạn cần thu thập sẽ nằm rải rác khắp nơi. Ngay khi bạn gặp kẻ thù, tham gia vào trận chiến với anh ta và tiêu diệt chúng.