trò chơi Trò chơi coronavirus online

trò chơi The Coronavirus Game

Trò chơi coronavirus (The Coronavirus Game):

Gần đây, toàn bộ dịch coronavirus nguy hiểm và gây chết người đã càn quét cả thế giới. Hôm nay, trong Trò chơi coronavirus, bạn sẽ chiến đấu với nó. Trước khi bạn trên màn hình, bạn sẽ thấy một sinh vật bị nhiễm vi-rút này. Bạn sẽ thấy vi khuẩn xuất hiện trước mặt bạn mang nó như thế nào. Theo ý của bạn sẽ là một ống tiêm trong đó thuốc sẽ được đặt. Bạn sẽ cần phải chọn vi khuẩn và nhấp vào nó càng nhanh càng tốt với chuột. Do đó, bạn sẽ nhập thuốc vào vi khuẩn và khi lượng kháng thể đạt đến một giá trị nhất định, tiêu diệt virus.

Tất cả các trò chơi trực tuyến tốt nhất. Heroes Genres khóa