trò chơi Xe tay ga thành phố màu online

trò chơi City Scooter Ride Coloring

Xe tay ga thành phố màu (City Scooter Ride Coloring):

Gần đây, các phương tiện như xe tay ga đã rất phổ biến trong cư dân đô thị. Hôm nay trong City Scooter Ride Coloring, bạn sẽ làm việc trong một công ty sản xuất chúng. Bạn sẽ cần phải phát triển một cái nhìn cho xe tay ga. Bạn sẽ thấy các bản phác thảo đen trắng của nhiều mẫu xe tay ga khác nhau trên màn hình của bạn. Bạn sẽ phải nhấp vào một trong những hình ảnh bằng một cú click chuột. Sau đó, một bảng điều khiển đặc biệt sẽ xuất hiện. Với nó, bạn sẽ lấy cọ và nhúng màu bạn chọn, áp dụng nó vào một khu vực cụ thể của hình ảnh. Vì vậy, bạn dần dần và sơn xe tay ga trong các màu sắc khác nhau.

Tất cả các trò chơi trực tuyến tốt nhất. Heroes Genres khóa