trò chơi Trận chiến 4 màu online

trò chơi 4 Colors Battle

Trận chiến 4 màu (4 Colors Battle):

Với trò chơi 4 Colors Battle mới, bạn có thể kiểm tra tốc độ phản ứng và sự chú ý của mình. Trước khi bạn trên màn hình, một hình vuông sẽ hiển thị ở giữa sân chơi. Nó sẽ được chia thành nhiều khu vực, mỗi khu vực sẽ có màu sắc riêng. Hình khối sẽ bắt đầu rơi từ trên cao xuống với một tốc độ nhất định. Mỗi người trong số họ cũng sẽ có màu sắc riêng. Bằng cách nhấp vào màn hình, bạn sẽ phải làm cho hình vuông xoay trong không gian. Bạn sẽ cần đảm bảo rằng dưới khối lập phương rơi xuống, bạn có thể thay thế vùng màu chính xác của hình vuông. Nếu bạn không có thời gian để làm điều này, thì mất vòng.

Tất cả các trò chơi trực tuyến tốt nhất. Heroes Genres khóa