trò chơi Sweet Baby Spot Sự khác biệt online

trò chơi Sweet Baby Spot The Difference

Sweet Baby Spot Sự khác biệt (Sweet Baby Spot The Difference):

Trong trò chơi mới Sweet Baby Spot The Difference, mỗi bạn sẽ có thể kiểm tra sự chu đáo của mình. Trước khi bạn xuất hiện trên màn hình, sân chơi được chia thành hai phần. Trong đó bạn sẽ thấy hai hình ảnh. Họ sẽ miêu tả trẻ em. Thoạt nhìn, bạn có thể nghĩ rằng chúng hoàn toàn giống nhau. Nhưng vẫn có những khác biệt giữa chúng mà bạn sẽ phải tìm. Để làm điều này, hãy kiểm tra cẩn thận cả hai hình ảnh và tìm một yếu tố không nằm trên một trong số chúng, chọn nó bằng một cú click chuột. Hành động này sẽ kiếm được điểm cho bạn và bạn tiếp tục tìm kiếm.

Tất cả các trò chơi trực tuyến tốt nhất. Heroes Genres khóa