trò chơi Ngoại giao Solitaire online

trò chơi Diplomat Solitaire

Ngoại giao Solitaire (Diplomat Solitaire):

Solitaire là một cách để thư giãn trong hòa bình và yên tĩnh. Trong trường hợp này, chỉ có bộ não của bạn hoạt động, đó là rất tốt đẹp. Chúng tôi cung cấp cho bạn solitaire gọi là Diplomat Solitaire. Bố cục ngoại giao của chúng tôi đề nghị bạn loại bỏ các thẻ khỏi trường bằng cách phân tán chúng ở hàng trên bên phải. Bạn cần bắt đầu tính toán với con át chủ bài. Ở dưới cùng của lĩnh vực bạn có thể thay thế các bộ quần áo, nhưng không thể di chuyển nhiều thẻ cùng một lúc, chỉ một thẻ một lần. Ở góc trên bên trái có một cỗ bài mà bạn sẽ lấy thêm thẻ.

Tất cả các trò chơi trực tuyến tốt nhất. Heroes Genres khóa