trò chơi Trò chơi toán học nhiều lựa chọn online

trò chơi Math Game Multiple Choice

Trò chơi toán học nhiều lựa chọn (Math Game Multiple Choice):

Vào cuối năm, mỗi học sinh trong trường phải vượt qua một số kỳ thi nhất định trong các ngành khoa học khác nhau, mà anh đã học trong thời gian này. Hôm nay trong Trò chơi toán học nhiều lựa chọn, bạn sẽ cần chứng minh kiến u200bu200bthức về toán học của mình. Bạn sẽ thấy một phương trình toán học nhất định trên màn hình. Một dòng thời gian sẽ xuất hiện phía trên nó, nó đo lường số tiền bạn cần chi tiêu để giải quyết vấn đề này. Số sẽ xuất hiện dưới phương trình. Đây là những lựa chọn trả lời. Chọn một trong số họ sẽ đưa ra câu trả lời. Nếu nó đúng, thì bạn sẽ được cho điểm và bạn sẽ bắt đầu giải phương trình mới.