trò chơi Man - hộp sọ online

trò chơi The skull man

Man - hộp sọ (The skull man):


Trong trò chơi này bạn kiểm soát một người đàn ông với một hộp sọ cho đầu. - Nhiệm vụ của bạn là cố gắng để cắt cưa tất cả các chướng ngại vật.

Bạn không có trò chơi mà trong đó bạn chơi.
chưa đánh dấu.