trò chơi Man - hộp sọ online

trò chơi The skull man

Man - hộp sọ (The skull man):

Trong trò chơi này bạn kiểm soát một người đàn ông với một hộp sọ cho đầu. - Nhiệm vụ của bạn là cố gắng để cắt cưa tất cả các chướng ngại vật.

Tất cả các trò chơi trực tuyến tốt nhất. Heroes Genres khóa