trò chơi Người ngoài hành tinh online

trò chơi Aliens

Người ngoài hành tinh (Aliens):

Trong trò chơi này, bạn điều khiển một người đàn ông nhỏ với một khẩu súng. Nhiệm vụ của bạn là đơn giản - cố gắng để giết tất cả những người ngoài hành tinh, người trèo ra khỏi tổ, và sau đó nhận được để cấp độ tiếp theo.

Tất cả các trò chơi trực tuyến tốt nhất. Heroes Genres khóa