trò chơi Tính toán online

trò chơi Calculame

Tính toán (Calculame):

Vào cuối năm học, tất cả học sinh làm bài kiểm tra trong một số môn học. Bạn trong trò chơi Tính toán sẽ phải đi thi toán. Trước khi bạn trên màn hình sẽ xuất hiện một loạt các phương trình toán học. Sẽ không có câu trả lời sau khi ký. Dưới những con số sẽ được nhìn thấy. Đây là những lựa chọn trả lời. Bạn sẽ cần nhanh chóng giải phương trình trong tâm trí của bạn và sau đó chọn một trong những số được cung cấp cho bạn. Nếu bạn trả lời đúng, bạn sẽ được cho một số điểm nhất định và bạn sẽ tiến hành giải phương trình sau.

Tất cả các trò chơi trực tuyến tốt nhất. Heroes Genres khóa