trò chơi Cửa hàng kẹo: Máy làm kẹo online

trò chơi Candy Shop: Sweets Maker

Cửa hàng kẹo: Máy làm kẹo (Candy Shop: Sweets Maker):

Jack làm việc trong một nhà máy để sản xuất nhiều loại đồ ngọt. Rất thường xuyên, các thiết bị tại nhà máy bị lỗi và anh hùng của bạn phải sửa nó. Bạn đang tham gia trò chơi Candy Shop: Sweets Maker sẽ giúp anh ấy điều này. Trước mặt bạn trên màn hình sẽ thấy những chiếc xe tăng với kem. Họ sẽ cần phải được kết nối với nhau bằng đường ống. Nhưng rắc rối là tính toàn vẹn của họ bị vi phạm. Bạn phải tìm các yếu tố nhất định và xoay chúng trong không gian để kết nối chúng lại với nhau. Sau khi khôi phục đường ống, bạn sẽ thấy cách kem trộn và bạn nhận được điểm cho nó.

Tất cả các trò chơi trực tuyến tốt nhất. Heroes Genres khóa