trò chơi Sự khác biệt giữa trẻ em và mèo online

trò chơi Kids and Cat Differences

Sự khác biệt giữa trẻ em và mèo (Kids and Cat Differences):

Công ty của trẻ nhỏ đã quyết định chơi một trò chơi giải đố thú vị Kids and Cat Difference. Bạn có thể tham gia giải trí của họ. Trước khi bạn trên màn hình, bạn sẽ thấy hai hình ảnh của trẻ em và những con mèo yêu thích của chúng. Dường như với bạn rằng dữ liệu hình ảnh là như nhau. Tuy nhiên, bạn sẽ cần tìm sự khác biệt nhỏ giữa hai bức ảnh. Kiểm tra cẩn thận cả hai hình ảnh và, khi tìm thấy một yếu tố như vậy, chọn nó bằng một cú click chuột. Vì vậy, bạn làm nổi bật các mục và nhận được điểm cho nó.

Tất cả các trò chơi trực tuyến tốt nhất. Heroes Genres khóa