trò chơi Hố đen online

trò chơi BlackHole

Hố đen (BlackHole):

Thế giới đang trở nên đen tối và buồn bã hơn, nó đang mất dần màu sắc và nhân vật nữ chính của trò chơi BlackHole rất quan tâm đến điều này. Cô ấy yêu cầu bạn giúp cô ấy khôi phục lại vẻ đẹp trước đây về thế giới của mình. Lý do cho sự giảm màu sắc là sự xuất hiện của nhiều lỗ đen. Chúng xuất hiện ở những nơi khác nhau và vẽ lên màu sắc của thế giới. Cô gái phải đi và thu thập những lỗ này. May mắn thay, chúng có thể được thực hiện một cách an toàn và trung hòa. Nhưng một số khá khó để có được. Bạn cần phải nhảy qua các khu vực nguy hiểm và bẫy. Bất kỳ trở ngại nào cũng có thể gây ra cái chết của nữ nhân vật chính và sau đó nhiệm vụ của cô sẽ vẫn chưa hoàn thành.

Tất cả các trò chơi trực tuyến tốt nhất. Heroes Genres khóa