trò chơi Thế giới Nitaro online

trò chơi Nitaro World

Thế giới Nitaro (Nitaro World):

Người anh hùng của trò chơi Nitaro World sẵn sàng cho bạn thấy thế giới của anh ta, anh ta rất đa dạng và nguy hiểm. Cùng với anh hùng ninja, bạn sẽ đến thăm bốn vũ trụ khác nhau và gặp nhiều kẻ thù muốn giết Nitaro. Bạn sẽ bỏ qua một số, bạn sẽ phải chiến đấu với những người khác. Ngoài ra, nhiều bẫy sẽ xuất hiện trên đường đi. Thu thập các tinh thể và tiền xu, chúng có thể được trao đổi cho cuộc sống trong cửa hàng. Ở mỗi địa điểm từ tám đến mười cấp, hành trình sẽ kéo dài rất lâu và sẽ rất thú vị, thú vị và mạo hiểm. Người anh hùng dựa vào sự khéo léo và phản ứng nhanh của bạn, điều này rất quan trọng cho sự sống còn của anh ta trong trò chơi.

Tất cả các trò chơi trực tuyến tốt nhất. Heroes Genres khóa