trò chơi Thời trang lễ hội lông vũ BFF online

trò chơi BFF Feather Festival Fashion

Thời trang lễ hội lông vũ BFF (BFF Feather Festival Fashion):

Một số người bạn tốt nhất quyết định không đến một lễ hội thời trang, được tổ chức tại thị trấn nơi họ sống. Bạn trong trò chơi BFF Feather Festival Fashion sẽ phải giúp mọi cô gái sẵn sàng cho sự kiện này. Chọn một cô gái bạn sẽ thấy mình trong phòng của cô ấy. Trước hết, bạn sẽ cần làm tóc cho cô ấy và sử dụng trang điểm để trang điểm trên khuôn mặt của cô ấy. Sau đó, mở tủ quần áo của cô ấy, từ những bộ trang phục được liệt kê ở đó, chọn một cái. Mang nó trên một cô gái bạn sẽ chọn giày và đồ trang sức khác nhau cho cô ấy.

Tất cả các trò chơi trực tuyến tốt nhất. Heroes Genres khóa