trò chơi Fantasy Connect Deluxe online

trò chơi  Fantasy Connect Deluxe

Fantasy Connect Deluxe ( Fantasy Connect Deluxe):

Quái vật đầy màu sắc chào đón bạn trong trò chơi Fantasy Connect Deluxe. Họ thích giao tiếp, nhưng không thích người lạ, cũng như những người đại diện khác biệt với họ về màu sắc. Bạn phải tạo các nhóm sinh vật giống hệt nhau trong trò chơi của chúng tôi, kết nối chúng thành chuỗi. Trong thời gian quy định, bạn phải thu thập số lượng quái vật tối đa biến thành điểm bạn ghi được. Cố gắng tạo các chuỗi dài, nhưng đồng thời mỗi chuỗi phải có ít nhất ba yếu tố. Bắt những con quái vật bên cạnh đó là số hai - điều này sẽ tăng gấp đôi điểm. Nếu bạn thấy đồng hồ, đừng từ chối quá - điều này sẽ thêm thời gian vào trò chơi.

Tất cả các trò chơi trực tuyến tốt nhất. Heroes Genres khóa