trò chơi Anh hùng miền Trung! online

trò chơi Heroes Central!

Anh hùng miền Trung! (Heroes Central!):

Thành phố Gazelle là một đô thị lớn, trong đó rất khó để duy trì trật tự theo cách thông thường. Quân đội và cảnh sát đã cố gắng làm điều này một lần, nhưng bị sụp đổ hoàn toàn. Sau đó, hội trường thành phố quyết định kêu gọi giúp đỡ một đội siêu anh hùng. Có bốn người trong số họ, và cho đến nay họ đã cố gắng không tỏa sáng, hành động một mình. Bây giờ nó đã được quyết định phối hợp các nỗ lực của họ và tập trung vào cuộc chiến chống lại các phần tử tội phạm và đặc biệt là với những nhân vật phản diện nguy hiểm, những người có khả năng khác nhau. Bạn sẽ trở thành điều phối viên. Quan sát thành phố, và khi bạn thấy một trung tâm tội phạm, hãy gửi một anh hùng có màu tương ứng ở đó để anh ta chắc chắn có thể đánh bại ác quỷ trong Heroes Central!

Tất cả các trò chơi trực tuyến tốt nhất. Heroes Genres khóa