trò chơi Bí mật trên hồ online

trò chơi Secret on the Lake

Bí mật trên hồ (Secret on the Lake):

Có một cái hồ nhỏ trong rừng, nhưng không ai đến đó để nghỉ ngơi, ngồi bên bờ, thậm chí cả ngư dân bỏ qua nó và đi đến cái ao cách xa ngôi làng. DANH MỤC ĐIỀU KIỆN VÀ XÂY DỰNG SALON BỀN VỮNG Để đạt được điều kiện tương tự. Bất cứ ai ở dưới nước, che đậy nỗi sợ hãi không thể giải thích và không thể vượt qua, tôi muốn chạy đến địa ngục. Bạn quyết định tự mình kiểm tra và cuối cùng, tìm ra bí mật của hồ. Phải có một lời giải thích cho mọi thứ và bạn sẽ tìm thấy nó trong Secret on the Lake. Tới trang web và thu thập các mục quan tâm đến bạn.

Tất cả các trò chơi trực tuyến tốt nhất. Heroes Genres khóa