trò chơi Shadow Speed

Tốc độ bóng (Shadow Speed):

Chạy nhanh qua không gian ảo được chào đón và rất phổ biến đối với người dùng. Chúng tôi giới thiệu với bạn trò chơi Shadow Speed, trong đó người anh hùng bóng tối quyết định chinh phục sự rộng lớn của thế giới ảm đạm của anh ta. Trong bóng tối mọi thứ đều có thể được đáp ứng, vì vậy không nên đi bộ, tốt hơn là chạy. Nhưng với chuyển động nhanh có nguy cơ vấp ngã, rơi vào một lỗ mà bạn không thể nhìn thấy. Bạn có thể nhìn thấy từ phía chạy nơi nào và khi nào nên nhảy, vì vậy hãy giúp đỡ anh hùng. Anh ta sẽ chạy miễn là bạn ủng hộ anh ta.

Tất cả các trò chơi trực tuyến tốt nhất. Heroes Genres khóa