trò chơi Kendall vs Kylie Yeezy Edition

Phiên bản Kendall vs Kylie Yeezy (Kendall vs Kylie Yeezy Edition):

Hai cô gái trẻ Kendall và Kylie đã đưa ra một số mùi hương mới của nước hoa phụ nữ. Hôm nay, họ sẽ cần phải thuyết trình trước ủy ban và bạn sẽ cần giúp đỡ họ trong trò chơi Kendall vs Kylie Yeezy Edition. Chọn một cô gái bạn thấy mình trong phòng của cô ấy. Với sự trợ giúp của mỹ phẩm, bạn sẽ cần trang điểm lên mặt cô gái, nhuộm tóc và tạo kiểu tóc. Sau đó, bạn sẽ có thể chọn trang phục của cô ấy, trong đó cô ấy sẽ tổ chức buổi thuyết trình, chọn giày và đồ trang trí khác nhau cho anh ấy.

Tất cả các trò chơi trực tuyến tốt nhất. Heroes Genres khóa