trò chơi Zen Block

Khối Zen (Zen Block):

Trò chơi giải đố Zen Block sẽ làm bạn thích thú với nhiều cấp độ với các nhiệm vụ ngày càng phức tạp. Họ phải cài đặt tất cả các hình nhiều màu trên một diện tích không gian hạn chế mà không có khoảng trống và khoảng trống. Chỉ có một giải pháp và nếu nghi ngờ, bạn có thể sử dụng gợi ý, có ba trong số chúng ở mỗi cấp độ. Thời gian để tìm kiếm các giải pháp bị hạn chế, bạn có thể suy nghĩ bao lâu tùy thích, nhưng có lẽ bạn sẽ không cần nó. Đánh giá tình huống ngay lập tức và trong tâm trí của bạn tính toán các tùy chọn, sau đó để đặt tất cả các yếu tố theo đúng thứ tự cùng một lúc.

Tất cả các trò chơi trực tuyến tốt nhất. Heroes Genres khóa